26 Apr

Sta de majoriteten paron ar den etta bebistiden intensivt fokuserad gallande att utbilda kanna

Sta de majoriteten paron ar den etta bebistiden intensivt fokuserad gallande att utbilda kanna

sitt avkomma sam det befinner si inte sallsyn att parrelationen skiftning, odl hurda skal kar no skapa darfor at greppa karleken utbredd leverne mirake smabarnsaren?

Relationen till ens delagare skiftning ju oundvikligen eftersom er genast likas befinner si foraldrar, skada hur sexiga Serbiska flickor astadkomme herre darfor att inte miste da varandra ino alltsammans dett, eller befinner si det tvartom odla att vi eventuellt bo hissa ner forvantningarna villi relationen mirake forsta aret? Vi har pratat tillsamman psykologen Tova Winbladh forsavitt hurda herre kan klura kring karlek och bojelse, samt underbe herre kan handla nar det krisar i forhallandet nedanfor smabarnsaren.

Jattemanga skild faktorer inneha en finger tillsamman i spelet nar det innefatta karleksrelationer och hurda do utvecklas. Vad saso ar de viktigaste delarna darfor at forhallandet amna ma fint varierar pundare pa vilka individer sasom befinner sig i relationen, sam deras behov sam fungerande. For somliga befinner si kommunikationen viktig och karl ager behov bruten att uppfatta samhorighe sam att hane begriper varandra. Forut andra ganska sex samt kroppslig narhet befinner si det viktigaste, samt forut ytterligare markli befinner sig mojligheten att erhall egentid pa varsitt riktnin det mest centrala darfor att karleksrelationen skal kunna blomm.

Darfor att det kan betrakta odl skild ut ar eftersom nago mycket nodvandig bestandsde inom relationer att tillsammans bilda berora varandras onskningar, behov sam forvantningar. Underben behover nyss du och mi darfor at ma duktig inom nago forhallande? Hur vill vi att karlekslivet skall kika ut samt hurda vill vi ick att det skall kolla ut?

Vad befinner si viktigast for oss samt underbe ar inte odla viktigt?

Forsavitt karl skanke tidrym samt utrymme till diskussion sam diskussioner ifall det ha lite ibland sa okar chanserna att relationen blir givande sam skont sta bagge samt att saken dar darmed aven kan sitta samman av slu epok. Under smabarnsaren ske det idelige mycket bade ino vardagslivet och i det portal livet, sam det kan resultera att karleksrelationen ganska forandras mirakel nagon kalender ar. En aptitlig uppslag tendera finnas till att placer lite tillagg signifikan utbredd att ljuda partnern veta hurdan kar kanner sam tanker om relationen just n, sam underben som kanhanda inneha forandrats nar det galler behov sam onskningar. Och att greppa sig tidrymd att lyssna pa hurdan ens delagare kanner sam tanker om relationen.

Om kar icke pratar via det sa finns risk pro missuppfattnin och besvikelser

Smabarnsperioden befinner si minsann ett cyke emedan det befinner sig lattare an eljes att reta sig gallande sin medspelare samt allting hen astadkommer alternativ befinner si. Det ar ej odl onormalt att det ar odl no, darfor vi mirake smabarnsaren lagger det mesta bruten var kraft, ork, empati, inlevelseformaga sam omsorg gallande vara avkomma, ungefar inte ett skvatt finns innestaende forsenad mo partnern. Sa det befinner si inte svar hant att fastna i onda spiraler darborta forargelse sam brak vaxer mo sig och darbort det karleksfulla samspelet med partnern uppemot gar bort fullstandig. Det ske nastan allihopa i e cykel under smabarnsaren.

Forsavitt det enbart koper ifall momentan irritation kan det racka bra och bra tillsamman att enbart prat runtom hursa herre befinner sig odl irriterad. ”Jag befinner si odla less samt avtard idag, forlat forsavit mig later portratt samt otrevligt, det koper ej ifall dej egentligen” kan skicka for att lite stamningen att bliva f battre sam darfor at atnjuta partnern att icke kanna sig jamstalld ledsen. Vanligtvis age vi precis biff medkansla for varandras daliga kynnen, endast vi tillats lyssna pa att det inte befinner si meningen och att det ej var egen. Inom ultimat nedgang bjuder ocks ett dyli genmal in till nago stottande omfamna eller att partnern tar slu arbetet tillsammans barnet ett tag sa att saken da trotte kan vila opp sig fa.

Leave a reply